Jouw perfecte werkplek        Minimaal 5 jaar garantie        Gratis 30 dagen proefzitten

Jouw perfecte werkplek  Minimaal 5 jaar garantie     Gratis 30 dagen proefzitten

Jouw perfecte werkplek
Minimaal 5 jaar garantie
Gratis 30 dagen proefzitten

Algemene voorwaarden

Welkom bij www.furnie.shop!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website en merknaam van furnie, gelegen op https://www.www.furnie.shop.

Bij het plaatsen van een bestelling bevestig je dat je deze algemene voorwaarden accepteert door op het vinkje te klikken.

Levering
Wij leveren onze producten altijd zo snel mogelijk naar u thuis. Indien er tijdens levering schade wordt gemaakt aan het product is dit onze verantwoordelijkheid. Ook wanneer er per ongeluk tijdens levering of montage van een bureau of bureaustoel schade wordt toegebracht aan uw eigendommen zullen wij hiervoor verantwoordelijkheid dragen en kosten vergoeden. Wij leveren onze producten volgens afspraak, de productomschrijving en voorwaarden zijn hierbij leidend. Wanneer u het product ontvangt vragen wij u om deze te inspecteren. Zodra u uw handtekening de leverbon zet gaat u ermee akkoord dat het product in volledige goede staat ontvangen is. Zo weten we dat er geen schade is toegebracht aan het product tijdens de levering.

Retourneren
Mocht het product, om welke reden dan ook, niet bevallen, dan heeft u het recht om de bureaustoel binnen een termijn van 30 dagen te retourneren. De telling van de 30 dagen begint op de dag dat het product geleverd wordt om 23:59 Nederlandse tijd. Voor het retourneren hoeft u geen reden voor op te geven. Mocht het product bij gebruik door uw toedoen beschadigd raken, dan vervalt het recht op retournering. Indien het product niet meer in nieuwstaat is behouden wij het recht om retournames te weigeren De kosten van het retourneren zijn voor onze rekening. Retournames kunt u aanmelden via de contactpagina op onze website.

Garantie
Onze producten zijn getest om te voldoen aan de normen voor professioneel kantoorgebruik en aan onze eigen strenge normen voor kwaliteit en veiligheid. Daarom kunnen we standaard tussen de 5 jaar en 15 jaar fabrieksgarantie (afhankelijk van het product, zie hiervoor de productpagina van het betreffende product) bieden tegen materiaal- en constructiegebreken in de bewegende delen en het onderstel van de bureaustoel en bureau.

Wat valt onder deze garantie?
Onder deze garantie vallen materiaal- en constructiegebreken in de volgende onderdelen:

 • frame
 • bewegende delen (excl. stof van de zitting/rugleuning)


Wat valt niet onder deze garantie?
Deze garantie geldt niet als het product onjuist is opgeslagen of gemonteerd, onjuist of onoordeelkundig is gebruikt, aangepast of gereinigd op onjuiste wijze of met onjuiste schoonmaakproducten. Deze garantie dekt geen normale slijtage, kerven of krassen, of schade als gevolg van stoten of ongelukken. Deze garantie geldt niet als de bureaustoel in de buitenlucht of in een vochtige omgeving zoals een badkamer zijn geplaatst. Deze garantie dekt geen incidentele of gevolgschade. De garantie geldt niet voor normale slijtage aan wielen, bekleding en gaslift. Deze garantie biedt bepaalde wettelijke rechten en is een aanvulling op de in Nederland geldende wetgeving

Licentie
Tenzij anders vermeld, bezit furnie en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op www.furnie.shop. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf www.furnie.shop voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

 • Materiaal van www.furnie.shop kopiëren of opnieuw publiceren
 • Materiaal van www.furnie.shop verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • materiaal van www.furnie.shop reproduceren, dupliceren of kopieren
 • Herdistribueren van inhoud van www.furnie.shop

Deze overeenkomst begint op de dag dat u de www.furnie.shop website voor het eerst bezoekt.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. furnie filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van furnie, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is furnie niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website.

furnie behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

 • Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleen je furnie een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Hyperlinks naar onze inhoud
De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • dot.com-gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van furnie; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar furnie. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van furnie of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten
We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website
Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer
Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • beperking of uitsluiting van onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit een van onze of jouw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Identiteit van de ondernemer
furnie

Brabantse Turfmarkt 22D Delft

support@furnie.shop

KvK-nummer: 78136261

Btw-identificatienummer: NL861275883B01

IBAN: NL85 ABNA 0883 9127 91